fbpx

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti: 
prevádzkovateľa tohto e-shopu a predávajúceho: 
Profichemia,s.r.o. so sídlom Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava, Slovensko, IČO: 52231607, DIČ:  2120960435 , IČ DPH: SK2120960435, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 45860/V. 
(ďalej len ako “prevádzkovateľ” alebo  “predávajúci”) a kupujúceho: fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu www.profichemia.sk. (ďalej len ako „objednávateľ“ alebo “kupujúci“) 
pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.profichemia.sk 

1.2 Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúceho 
Profichemia, s.r.o. 
Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava, Slovensko, 
IČO: 52231607,  
DIČ: 2120960435, IČ DPH: SK2120960435, 
tel.č.: 0421 (0)949 697 666

email: marketing@www.profichemia.sk alebo reklamacie@www.profichemia.sk
Predávajúci je platcom DPH. 

1.3 Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

2. Vymedzenie pojmov

2.1 Prevádzkovateľom  internetového obchodu www.profichemia.sk je spoločnosť Profichemia,s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava, Slovensko, IČO: 52231607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 45897/T. 

2.2 Predávajúcim je Profichemia, s.r.o. , so sídlom Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava, Slovensko, IČO: 52231607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 45860/V. 

2.3 Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope  Profihome je spoločnosť Profichemia,s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 52231607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 45860/V. 

2.4 Tovarom  alebo  službou  sú  všetky  produkty  v ponuke e-shopu Profihome. 

3. Cena

3.1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH. 

3.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v  e-shope pri predaji tovaru alebo služby.

4. Objednanie tovaru cez e-shop

4.1 Kupujúci môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je dostupný na e-shope sk 

4.2 K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia  správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. 
Toto potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané na Vami zadaný e-mail a neskoršie budú zaslané aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). 
Až týmto potvrdením sa stáva objednávka kupujúceho prijatou a záväznou. Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo na stránke internetového obchodu www.profichemia.sk po prihlásení.

4.3 Predávajúci má právo neakceptovať objednávku, ak došlo medzičasom (medzi odoslaním objednávky kupujúcim a   jej potvrdením predávajúcim) k vypredaniu zásob alebo k zisteniu iného dôvodu pre nemožnosť dodať objednaný tovar (napr. ak sa zistí, že je tovar síce na sklade, ale je poškodený, prípadne cena tovaru na ceste od dodávateľa je v inej cene, ako je uvedená v e-shope). O neakceptácii objednávky bude kupujúci riadne a čo najskôr informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

4.4 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s  obchodnými podmienkami a akceptuje obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim.
Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:  Hlavné vlastnosti tovaru, celková cena tovaru, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy. 

5. Platba za tovar v e-shope

5.1 Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov platieb za objednávku, ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.

5.2 Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

-Platba kartou
-Prevodom : Kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho IBAN: SK 64 0200 0000 00 42 1153 6356

5.3 Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade za objednávku pri platbe kartou do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť. 

5.4 Ak po potvrdení objednávky kupujúcim nedôjde k úhrade za objednávku pri platbe prevodom do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť. 

5.5 Tovar je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho pri platbe kartou a pri platbe prevodom. 

6. Doprava tovaru objednaného v e-shope

6.1 Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov doručenia tovaru, ktorý mu najviac vyhovuje a ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.

6.2 Kupujúci má právo na doručenie tovaru zadarmo len v prípade, ak splní podmienky stanovené predávajúcim, a to dosiahnutie cenových hladín za objednávku podľa súčasnej ponuky predávajúceho.

6.3 Ak hmotnosť alebo rozmer jednej objednávky presiahne štandardne nacenené služby prepravných spoločností, predávajúci má právo o tom upovedomiť kupujúceho, aby sa dohodli na riešení. Kupujúci môže buď znížiť svoju objednávku tak, aby bol dodržaný rozmer balíkov, alebo si za objemnejší balík priplatiť podľa platných cenníkov prepravných spoločností.

6.4 Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobné vyzdvihnutie, musí tak učiniť do 3 pracovných dní od objednania. Ak si kupujúci tovar nevyzdvihne do 3 pracovných dní, jeho objednávka bude automaticky zrušená a tovar bude poskytnutý ďalej na predaj.

6.5 Tovar sa dodáva na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako adresu doručenia. Ak je suma objednávky uhradená bezhotovostným prevodom, teda platbou kartou, prostredníctvom platbou vopred na účet predávajúceho, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (podľa sadzobníka uvedeného v sekcií „Doprava a platby“). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, bude prípadné opakované doručenie vykonané na jeho náklady.

6.6 Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným. 

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ktorú uzavrel kúpou tovaru cez e-shop do 14 dní od dodania tovaru.

7.2 O odstúpení od zmluvy kupujúci oboznámi predávajúceho tak, že do balíčka, v ktorom vracia tovar, pribalí Formulár na vrátenie tovaru, alebo na papier spíše všetky kontaktné údaje, číslo objednávky, dátum nákupu, variabilný symbol, ako aj číslo účtu, na ktoré požaduje kúpnu sumu vrátiť. Následne pošle neporušený tovar s vyplnenými údajmi na adresu e-shopu spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tovar nemôže byť poslaný na dobierku, predávajúci si vyhradzuje možnosť takýto tovar neprijať.

7.3 Predávajúci pri splnení všetkých podmienok zašle sumu za vrátený tovar (ak ide o vrátenie celej objednávky, aj sumu za najlacnejšie poštovné poskytované predávajúcim) na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

7.4 Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnej výške.

7.5 Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí, že tento nespĺňa požiadavky týchto všeobecných obchodných podmienok (napr. tovar má byť nepoužitý, v originálnom obale, s originál visačkami), nemôže tento tovar prijať späť a bude naspäť zaslaný kupujúcemu na jeho náklady ako tovar použitý.

7.6 Kupujúci má možnosť vrátiť tovar zakúpený cez e-shop aj osobne  v sídle firmy Profichemia, s.r.o.  V prípade, ak zákazník tovar vracia osobne, musí pribaliť vyplnený formulár na vrátenie, resp. napísať na papier všetky kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo účtu a kópiu dokladu o kúpení a peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu poslané na účet do 14 dní.

7.7 Ak kupujúci získa tovar z obchodu Profihome ako výhru v súťaži (napríklad na sociálnych sieťach), nevzniká mu právo na vrátenie, výmenu, ani reklamáciu tovaru. Výhra v súťaži sa považuje za dar a nespadá pod kúpno-predajný vzťah. Predávajúci preto nemá voči zákazníkovi žiadne povinnosti.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

8.2 Kupujúci je povinný:
-prevziať objednaný tovar alebo službu
-zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú s predávajúcim,
-prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar alebo službu pri jeho preberaní.

8.3 Predávajúci je povinný:
-dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
-spolu s tovarom dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka. 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

9.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava v prípade registrácie nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e –mailová adresa, prípadne v prípade záujmu o získanie narodeninovej zľavy aj krstné meno a mesiac a rok narodenia detí.

9.4 Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom zapojenia sa do vernostného programu.

9.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

9.6 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

9.7 Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať  kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. 

10. Reklamácia tovaru a záruka

10.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

10.2 Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku.

10.3 Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

10.4 Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

10.5 Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

10.6 Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar cez kontaktný formulár, resp. na adrese sídla predávajúceho resp. telefonicky na: 0421 (0)949 243 362  alebo prostredníctvom emailu na adrese: info@www.profichemia.sk . Reklamovaný tovar následne zašle riadne zabalený (najlepšie v originálnom obale) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava, Slovensko. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke www.profichemia.sk

10.7 Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

11.2 Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

11.3 Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 1 02/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť  1.marca 2020.

11.5 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom  e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

V Hlohovci 1.4. 2020
Juraj Kašťák
Zodpovedný vedúci
Scroll to Top